© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
Originál Americké šampionské linie
K R Y C Í   P S I
C H O V N É  F E N Y
V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  V  L U G A R U
13. Června 2019
------------------------------------------------------
 A K T U A L I Z A C E :
KRYCÍ  SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
CHOVATELSKÝ SERVIS
- Odchov prestižních štěňat z našeho, importního i zámořského krytí.
(všichni naši psi i feny mají rozsáhlé genetické i klinické testy)
- Poradenství o péči, úpravě, chovu psů ...


KRYCÍ SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
- K dispozici taktéž unikátní servis bezpečný i pro MDR1 feny, pomocí
technologií společnosti: Innovative Canine Reproduction (CLONE).
P O S K Y T U J E M E
H i s t o r i c k y  p r v n í  u z n a n ý  c h o v  U S A  k o l i í  v  Č R , 
z a l o ž e n  2 0 1 0 .
D L O U H O S R S T É   K O L I E
K R Á T K O S R S T É   K O L I E
Lugaru Collies
Lugaru Collies
I N F O R M A C E - Š T Ě Ň A T A
S T R Á N K A    A K T U Á L N Í H O   V R H U
13.06.2019  MÁME NAKRYTO: Lugaru Arctic Leelou ,,LEELOU“ byla nakryta psem z USA IMPORTU Glasgowhill's Warp Speed ,,RYKER“. Pro vynikající kvalitu a zdraví, tento vrh ještě jednou opakujeme. V tomto spojení jsou možná všechna zbarvení a obě varianty srsti, jak krátkosrstá tak dlouhosrstá. Březost by měla být potvrzena 24. června, předběžné datum narození 21. července.Více inf.: Plánované vrhy

16.03.2019
  Pro tento rok 2019 jsme již stanovili naše chovatelské plány na 2 vrhy. 1 jarní/ letní v krátkosrsté a dlouhosrsté variantě ve všech zbarveních, 1 zimní v dlouhosrsté variantě a všech zbarveních kromě bílé).


MÁME  NAKRYTO  /  WE HOPE FOR PUPPIES